Fæðingardoula

Hvað er doula?

Doula er stuðningskona nýrrar fjölskyldu fyrir í og eftir fæðingu og styður þarfir hennar og óskir í tengslum við hana. Doula aðstoðar verðandi fjölskyldu við að undirbúa sig fyrir fæðingu, líkamlega og andlega á þeirra forsendum og fylgir þeim í gegnum ferlið í heild. Doula veitir samfellda þjónusta og getur því stutt parið tilfinningalega og aðstoðað þau við að ná fram og orða óskir sínar, ásamt því að veita fræðslu eftir þörfum. Doula fylgir foreldrum í gegnum allt fæðingarferlið og er með þeim allan tímann á þeirra forsendum. Sama hvort um er að ræða spítalafæðingu eða heimafæðingu, fæðingu með eða án deyfilyfja, fæðingu eða keisara styrkir doula konur og maka þeirra. Samstarf með doulu er náið og persónulegt og því byggir starf doulu alltaf á trúnaði og trausti. Orðið doula er grískt og átti við þjón konu, jafnvel þræl. Nýrri merking er stuðningsaðili fæðandi konu. Doula gerir allt sem í sínu valdi stendur til þess að styðja konur / foreldra til þess að fæðingarreynslan verði sem ánægjulegust.
Doula er stuðningskona og ber aldrei klíníska ábyrgð. Hennar hlutverk er að vera til staðar og hlúa að foreldrunum.
Doula kemur aldrei í stað ljósmóður eða læknis og tekur engar læknisfræðilegar ákvarðanir.

Ávinningurinn af doulu

Doula starfar fyrir foreldra og styður þá í gegnum tíma sem gleymast seint. Þarfir, óskir og væntingar eru ólíkar frá konu til konu og fjölskyldu til fjölskyldu. Þjónusta doulu getur verið samfelld frá upphafi meðgöngu þar til eftir fæðingu barnsins eða einn hittingur þar sem unnið er með ákveðna þætti. Stuðningur okkar felur meðal annars í sér:

 • aðstoð við að vinna úr fyrri fæðingarreynslu
 • aðstoð við gerð fæðingaráætlunar
 • aðgangi að bókum um meðgöngu, fæðingu og brjóstagjöf
 • fæðingarfræðslu
 • fótanuddi
 • öndun og öndunaræfingum
 • slökunaræfingum
 • yfirferð yfir góðar stöður og stellingar
 • ótakmörkuðum síma- og vefpóstsaðgangi
 • skuldbindingu um að vera í nágrenninu tveimur vikum fyrir settan dag þar til barnið er komið í heiminn.
 • samfelldri viðveru í fæðingu
 • Myndatöku í fæðingu ef óskað er
 • aðstoð með brjóstagjöf ef óskað er
 • stuðningi eftir fæðingu

Fyrsta skrefið er að hafa samband. Við bjóðum ykkur að spjalla við okkur og kynnast okkur betur. Fyrsti hittingur er án allra kvaða, hann er notaður til þess að kynnast, spjalla og sjá hvort áhugi er fyrir nánara samstarfi. Þið eruð alltaf velkomin til okkar í Lygnu, Síðumúla 10. Endilega hafið samband á soffia@hondihond.is eða í síma 862-4804 og fáið nánari upplýsingar.

 

Ávinningurinn af því að hafa doulu sér við hlið er margvíslegur. Hann felst ekki síst í því að foreldrar þekkja douluna, á milli þeirra ríkir traust og trúnaður og doulan fylgir parinu í gegnum alla fæðinguna, óháð tímalengd og staðsetningu. Stuðningur doulu er samfelldur og alltaf á jafningjagrundvelli. Við þekkjum væntingar foreldra og vinnum fyrir þá og leitumst alltaf við að uppfylla óskir þeirra. Ótal athuganir hafa verið gerðar til að athuga ávinninginn af því að hafa doulu með sér í fæðingarferlinu meðal annars í Belgíu, Finnlandi, Suður-Afríku, Bandaríkjunum, Frakklandi, Svíþjóð og Guatemala. Allar athuganir sýna að konur og verðandi fjölskylda græðir á því að hafa doulu sér við hlið. Ávinningurinn er meðal annars: – jákvæðari upplifun af fæðingunni – styttra fæðingarferli – minnkuð þörf fyrir deyfilyf – minni líkur á keisarafæðingu – minni líkur á fæðingarþunglyndi – makar eru öruggari með hlutverk sitt – betri samskipti við maka eftir að barnið er komið heim – betri tengslamyndun við barn – meiri líkur á að brjóstagjöf gangi upp (heimild: The Doula Book: how a Trained Labor Companion Can Help You Have a Shorter, Easier, and Healthier Birth eftir Marshall H Klaus, M.D., John H Kennell, Phyllis H Klaus og cochrane database)

 

Makar og doula

Báðir foreldrar hagnast á því að hafa doulu með í gegnum fæðingarferlið. Doula er stuðningur við báða foreldra og kemur aldrei í staðinn fyrir faðir eða tekur yfir hans hlutverk. Þvert á móti getur verðandi faðir einbeitt sér enn betur að móður og ófæddu barni sínu með doulu sér við hlið. Það er af sem áður var að feður komu lítið sem ekkert að meðgöngu- og fæðingarferlinu. Flestir feður eru virkir þátttakendur í ferlinu alveg frá byrjun. Faðir er frá upphafi aðalstuðningsmanneskja móður og ást hans, hlýja og stuðningur er ómetanlegur. Enda tilfinningatengsl verðandi foreldra einstök og barnsvonin bindur þau órjúfanlegum böndum. Enginn getur tekið stað hans. Verðandi faðir er ekki bara stuðningsaðili móður í ferlinu. Hann á von á barni sjálfur og er þátttakandi sem fulltrúi síns sjálfs, það er faðir barnsins. Verðandi faðir gegnir því í raun tveimur stórum hlutverkum, hann á von á barni og er á svæðinu til þess að taka á móti því og líka til þess að styðja og styrkja móður. Feður þurfa líka stuðning og undirbúningur feðra er ekki síst mikilvægur. Doula styrkir stöðu föðurs í fæðingunni, léttir pressunni af honum. Hún getur bent honum á leiðir til þess að styðja konu sína líkamlega og hjálpað honum að einbeita sér að fullu að móðurinni. Sumir kjósa frekar að sýna móður stuðning en doula sér þá um að veita móður líkamlegan stuðning t.d. með nuddi. Doula er á staðnum allan tímann, sé þess óskað, og því getur faðir farið áhyggjulaus og fengið sér að borða eða á klósettið án þess að hafa áhyggjur af því að skilja við konu sína. Fæðingar geta verið langar og krefjandi og því gott að hafa einhvern á staðnum sem er tilbúin að deila þunganum og þekkir til óska og væntinga verðandi foreldra. Rannsóknir sýna að feður eru almennt mjög ánægðir með að hafa doulu, þeir eru afslappaðri og betur undirbúnir. Tengslamyndun gengur betur og samskipti foreldra líka eftir að barn er komið heim. Doula snýst í kringum verðandi foreldra og gerir það sem þarf að gera. Hún er til staðar ef á þarf að halda en man vel og virðir hve heilög þessi stund er fyrir fjölskylduna. Auk þessa er alltaf hægt að leita til doulunnar með spurningar og vangaveltur. Hún var á staðnum og deilir reynslunni með foreldrunum og hjálpar þeim að vinna úr fæðingarferlinu. Heimildir: dona.org og doula.com